از تاریخ
 تا تاریخ
 
در پی برگزاری نشست هم‌اندیشی تئاتر خوزستان

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان خوزستان منتشر شد
در پی برگزاری نشست هم‌اندیشی تئاتر خوزستان

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان خوزستان منتشر شد

در پی برگزاری نشست هم‌اندیشی تئاتر خوزستان، فراخوان بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان خوزستان در سال ۹۵ منتشر شد. به گزارش تئاتر خوزستان، نشست هم‌اندیشی تئاتر ...