از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور سرپرستان گروه های نمایشی؛

نشست سرپرستان گروه های نمایشی شهرستان شوش برگزار شد
با حضور سرپرستان گروه های نمایشی؛

نشست سرپرستان گروه های نمایشی شهرستان شوش برگزار شد

به همت انجمن هنرهای نمایشی اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی، اولین جلسه ی سرپرستان گروه های نمایشی با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در اداره فرهنگ و ...

به منظور هم فکری برای وضعیت تئاتر در دوران کرونا

جلسه‌ی هم اندیشی سرپرستان گروه‌های نمایشی شهرستان شوش برگزار شد
به منظور هم فکری برای وضعیت تئاتر در دوران کرونا

جلسه‌ی هم اندیشی سرپرستان گروه‌های نمایشی شهرستان شوش برگزار شد

نخستین جلسه‌ی سرپرستان گروه های نمایشی پس از هفت ماه تأخیر به خاطر شیوع ویروس منحوس کرونا در محل اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوش برگزار شد.