از تاریخ
 تا تاریخ
 
به همت انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان و کانون تعزیه و شبیه خوانی انجمن انجام شد؛

کارگاه آموزشی تعزیه و اهدا ۴۰۰ جلد کتاب به گروههای تعزیه استان خوزستان
به همت انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان و کانون تعزیه و شبیه خوانی انجمن انجام شد؛

کارگاه آموزشی تعزیه و اهدا ۴۰۰ جلد کتاب به گروههای تعزیه استان خوزستان

به همت انجمن هنرهای نمایشی استان و کانون تعزیه و شبیه خوانی انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان کارگاه دو روزه آموزش تخصصی شبیه خوانی در استان خوزستان در شهرستان شوش ...

نگاهی به نمایش «گنج» به کارگردانی رحیم رشیدی تبار

عدم هماهنگی بین اندوخته های شوش باستانی و شوش اکنون
نگاهی به نمایش «گنج» به کارگردانی رحیم رشیدی تبار

عدم هماهنگی بین اندوخته های شوش باستانی و شوش اکنون

تئاتر خوزستان، علی طالبی: سرزمین خوزستان با اهدای جنبه های مختلف فرهنگی و تمدنی به تاریخ بشریت، از تاسیس نخستین دولت شهر تا مدافع نخستین هجوم ها و یورش های ...

یادداشت علی طالبی بر نمایشنامه خوانی گاومیش کار رحیم رشیدی تبار در شوش

نمایشنامه خوانی شاید مرز ظریف وقوع و روایت باشد
یادداشت علی طالبی بر نمایشنامه خوانی گاومیش کار رحیم رشیدی تبار در شوش

نمایشنامه خوانی شاید مرز ظریف وقوع و روایت باشد

نمایشنامه خوانی، رسمی به جای مانده از نقالی ها و شاهنامه خوانی های کهن است. امروزه با هجوم و رگبار نشانه های تصویری، گاهی می چسبد که ذهن مخاطب در مواجهه ای دوستانه تر، ...