همه فرزندان مکبث

همه فرزندان مکبث

همه فرزندان مکبث-کارگردان:مجتبی رستمی فر- گروه تئاتر آماتور اهواز -عکس:کاوه کرمی-مکان:تئاتر شهر،سالن اصلی

نمایش «من یک مده آ هستم»

نمایش «من یک مده آ هستم»

نمایش «من یک مده آ هستم» - کارگردان: سوسن بشیرذرتی- عکس: سمیه مقدم - مهرماه ۹۸ - دزفول

صفحه  1  از  6