همه فرزندان مکبث

همه فرزندان مکبث

همه فرزندان مکبث-کارگردان:مجتبی رستمی فر- گروه تئاتر آماتور اهواز -عکس:کاوه کرمی-مکان:تئاتر شهر،سالن اصلی

صفحه  1  از  8