از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین اختتامیه شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر؛

بهبهان و مسجدسلیمان به عنوان شهر خلاق هنرهای نمایشی کشور معرفی شدند
با اعلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین اختتامیه شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر؛

بهبهان و مسجدسلیمان به عنوان شهر خلاق هنرهای نمایشی کشور معرفی شدند

با اعلام سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر طبق آرای هیئت داوران مرحله نهایی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، بهبهان و مسجدسلیمان به عنوان «شهر خلاق هنرهای ...