از تاریخ
 تا تاریخ
 
عضو هیئت داوران بیست و چهارمین جشنواره ملی تئاتر لاله های سرخ:

آموزش مقوله‌ای مهم برای رشد هنر نمایشی در کشور است
عضو هیئت داوران بیست و چهارمین جشنواره ملی تئاتر لاله های سرخ:

آموزش مقوله‌ای مهم برای رشد هنر نمایشی در کشور است

شهرام گیل آبادی از داوران مرحله نهایی بیست و چهارمین جشنواره ملی تئاتر لاله‌های سرخ در اندیمشک گفت: آموزش مقوله‌ای مهم برای رشد هنر نمایشی در کشور است.