از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور هنرمندان تئاتر خوزستان و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام شد؛

جشن روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی در چهارسو
با حضور هنرمندان تئاتر خوزستان و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام شد؛

جشن روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی در چهارسو

مراسم جشن روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در آموزشگاه هنرهای نمایشی و تماشاخانه چهارسو برگزار شد.

پیام رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

حفظ دغدغه مندی مخاطب بر لزوم تماشای تئاتر در روزهای پساکرونایی
پیام رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

حفظ دغدغه مندی مخاطب بر لزوم تماشای تئاتر در روزهای پساکرونایی

محمد یاقوت پور رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان با انتشار پیامی هفتم فروردین، روز ملی هنرهای نمایشی را به هنرمندان و دست اندرکاران تئاتر استان خوزستان تبریک ...

پیام ناصر چنانی به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

آرزوی قلبی ما فعالیت هنرمندان تئاتر و بازگشایی تالارهای نمایشی خوزستان است
پیام ناصر چنانی به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

آرزوی قلبی ما فعالیت هنرمندان تئاتر و بازگشایی تالارهای نمایشی خوزستان است

معاون هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با انتشار پیامی هفتم فروردین، روز ملی هنرهای نمایشی را به پیشکسوتان، هنرمندان و دست اندرکاران تئاتر خوزستان ...

پیام  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

تئاتر خوزستان از حرکت نایستاده است
پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی

تئاتر خوزستان از حرکت نایستاده است

محمد جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با انتشار پیامی هفتم فروردین، روز ملی هنرهای نمایشی را به هنرمندان و دست اندرکاران تئاتر استان خوزستان تبریک گفت.