از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقدی بر نمایش «تو می‌مانی و چشم‌ها» به کارگردانی رضا حیاتی از خوزستان حاضر در جشنواره مقاومت

انتقام یا بخشش
نقدی بر نمایش «تو می‌مانی و چشم‌ها» به کارگردانی رضا حیاتی از خوزستان حاضر در جشنواره مقاومت

انتقام یا بخشش

تئاتر خوزستان به نقل از ایران تئاتر- رضا آشفته: تو می مانی و چشم ها درباره برزخ انتقام و بخشش است؛ اینکه در جنگ تحمیلی باشی و در مقام یک اسیر جنگی و رزمنده ایرانی از ...