از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیر اجرایی دومین جشنواره ملی تئاتر اهواز:

تمرکز اجراها در تالار آفتاب از ویژگی های جشنواره امسال است
مدیر اجرایی دومین جشنواره ملی تئاتر اهواز:

تمرکز اجراها در تالار آفتاب از ویژگی های جشنواره امسال است

مدیر اجرایی دومین جشنواره ملی تئاتر اهواز از متمرکز بودن اجراهای دومین جشنواره ملی تئاتر اهواز در تالار آفتاب خبر داد و آن را از ویژگی های این دوره از جشنواره برشمرد.