از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرستان و اعضای گروه های نمایشی؛

نشست هم اندیشی تئاتر دزفول برگزار شد
با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرستان و اعضای گروه های نمایشی؛

نشست هم اندیشی تئاتر دزفول برگزار شد

نشست هم اندیشی تئاتر دزفول با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دزفول، هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی و مدیران و اعضای هیئت رئیسه گروه های نمایشی شهرستان ...

یادداشتی بر نمایش «چوگتّه»

صد و بیست دقیقه فرصت درخشان برای خندیدنی عمیق
صد و بیست دقیقه کلاس برای آموزش طنز نجیب
یادداشتی بر نمایش «چوگتّه»

صد و بیست دقیقه فرصت درخشان برای خندیدنی عمیق
صد و بیست دقیقه کلاس برای آموزش طنز نجیب

دکتر مهرداد بهراد: خوزستان از دیرباز به دلایل مختلف، بستر مناسبی برای تولیدات نمایشی حوزه طنز بوده است.  تنوع قومیتی، تراکم بالای نهادها و سازمانهای صنعتی ...

انجمن هنرهای نمایشی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول برگزار می کنند

نخستین همایش نمایشنامه خوانی دزفول
انجمن هنرهای نمایشی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول برگزار می کنند

نخستین همایش نمایشنامه خوانی دزفول

انجمن هنرهای نمایشی درنظر دارد در خرداد و تیر ماه ۱۳۹۵با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول، نخستین همایش نمایشنامه خوانی را به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ و هنر ...