از تاریخ
 تا تاریخ
 
از سوی دبیر جشنواره اعلام شد

جدول اجرایی «اولین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی گام اول» در بندر امام خمینی(ره)
از سوی دبیر جشنواره اعلام شد

جدول اجرایی «اولین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی گام اول» در بندر امام خمینی(ره)

از سوی مهدی حیدری دبیر اولین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی گام اول جدول اجرایی این دوره از جشنواره برای برگزاری در اسفندماه ۱۴۰۰ در شهرستان بندرامام خمینی(ره) منتشر ...