از تاریخ
 تا تاریخ
 
در رویداد نمایشی «اربعین؛ فراتر از کلام»

اجرای نمایش میدانی «کمان سیه روی» در اندیمشک و چزابه
در رویداد نمایشی «اربعین؛ فراتر از کلام»

اجرای نمایش میدانی «کمان سیه روی» در اندیمشک و چزابه

نمایش میدانی «کمان سیه روی» توسط گروه تعزیه خوانی خادمین بین الحرمین در رویداد نمایشی «اربعین؛ فراتر از کلام» در مجتمع فرهنگی شهدای گمنام اندیمشک اجرا می شود.

کارگردان حاضر در رویداد نمایشی «اربعین؛ فراتر از کلام» مطرح کرد

محمد یاقوت پور: پیاده روی اربعین نماد انسجام و اتحاد و آگاهی شیعیان است
کارگردان حاضر در رویداد نمایشی «اربعین؛ فراتر از کلام» مطرح کرد

محمد یاقوت پور: پیاده روی اربعین نماد انسجام و اتحاد و آگاهی شیعیان است

محمد یاقوت پور معتقد است: پیاده روی اربعین حسینی نماد انسجام و اتحاد و آگاهی شیعیان است که بر هنرمندان با بصیرت عرصه نمایش استان خوزستان نیز فرض واجب است تا به سهم خود ...