از تاریخ
 تا تاریخ
 
عبدالرضا باغ شیرین در نشست با سرپرستان گروه‌های نمایشی شهرستان مطرح کرد

ایذه باید جایگاه خود را در جشنواره‌های تئاتر پیدا کند
عبدالرضا باغ شیرین در نشست با سرپرستان گروه‌های نمایشی شهرستان مطرح کرد

ایذه باید جایگاه خود را در جشنواره‌های تئاتر پیدا کند

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایذه بر لزوم توجه به کارهای جشنواره ای تاکید کرد و گفت: شهرستان ایذه باید جایگاه خود را در جشنواره‌های تئاتر استانی، ملی و ...