از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام هیئت انتخاب بخش صحنه‌ای

چهار اثر  از خوزستان به مرحله بازبینی جشنواره تئاتر مقاومت راه‌یافت
با اعلام هیئت انتخاب بخش صحنه‌ای

چهار اثر از خوزستان به مرحله بازبینی جشنواره تئاتر مقاومت راه‌یافت

اسامی ۸۵ متن راه‌یافته به بخش بازبینی صحنه‌ای هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت به دبیری سیدوحید فخر موسوی اعلام شد که در این میان چهار نمایش از استان ...

توسط نشر آواژ، اثر نمایشنامه نویسی خوزستانی ارائه شد؛

«سه روایت از مردن در یک روز شرجی در سردترین فصل سال» در نمایشگاه مجازی کتاب تهران
توسط نشر آواژ، اثر نمایشنامه نویسی خوزستانی ارائه شد؛

«سه روایت از مردن در یک روز شرجی در سردترین فصل سال» در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

نمایشنامه «سه روایت از مردن در یک روز شرجی در سردترین فصل سال» اثر نمایشنامه نویس خوزستانی توسط نشر آواژ در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ارائه شد.