از تاریخ
 تا تاریخ
 
از سوی پروژه «چهار فصل تئاتر ایران» حوزه هنری کشور؛

نمایشنامه «عمه خانم» از خوزستان  منتشر شد
از سوی پروژه «چهار فصل تئاتر ایران» حوزه هنری کشور؛

نمایشنامه «عمه خانم» از خوزستان منتشر شد

از سوی دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایش حوزه هنری به سرپرستی ایوب آقاخانی، نمایشنامه «عمه خانم» به نویسندگی اباذر محمدحسنی از استان خوزستان چاپ و منتشر ...

از سوی دفتر پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری

نمایشنامه «عمه خانم» از بهبهان منتخب پروژه چهار فصل تئاتر ایران شد
از سوی دفتر پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری

نمایشنامه «عمه خانم» از بهبهان منتخب پروژه چهار فصل تئاتر ایران شد

نمایشنامه «عمه خانم» از استان خوزستان شهرستان بهبهان از سوی دفتر پژوهش های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری جزو نمایشنامه های منتخب دورِ جدید پروژه جامع ملی چهار فصل ...