در حال بارگذاری ...
به منظور حمایت از تولیدات استان خوزستان

فراخوان رپرتوار تئاتر صحنه‌ای «خوزستانِ جان» منتشر شد

فراخوان رپرتوار تئاتر صحنه‌ای استان خوزستان با عنوان «خوزستانِ جان» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از خوزستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان و انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان در راستای حمایت از آثار هنرمندان تئاتر استان خوزستان، رپرتوار تئاتر صحنه ای استان خوزستان با عنوان «خوزستانِ جان» را با هدف حمایت از اجرای عمومی تولیدات تازه تئاتر با اولویت گروه های نمایشی دارای پروانه فعالیت رسمی و رویکرد استمرار ارتباط شهروندان با تئاتر با مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران و درگاه تخصصی هنرهای نمایشی ایران (ایران تئاتر) برگزار می کنند.

اولویت‌های موضوعی:

موضوع تولید آثار آزاد است اما آثار با رویکردھای زیر در اولویت اصلی انتخاب خواهند بود.

1) پرداختن به موضوعات اقوام مختلف استان خوزستان.

2) توجه جدی به زاد و بوم و فرهنگ غنی استان خوزستان در موضوعات نمایش ها.

3) توجه به ارزش های دفاع مقدس و مضامین مرتبط با حماسه مردم خوزستان در هشت سال ایثار و مقاومت در تولید آثار نمایشی.

4) آئین ها، سنت ها و فرهنگ محلی مناطق مختلف خوزستان.

5) شهدای مدافع حرم، شهدای ترور و شهدای سلامت استان خوزستان

6) چالش ها و مخاطرات شیوع ویروس کرونا و رفتار متناسب اجتماعی، خانوادگی و فردی در استان خوزستان.

 

شرایط شرکت در رپرتوار تئاتر صحنه ای:

شورای سیاست گذاری رپرتوار تئاتر صحنه ای «خوزستان جان» قصد دارد تا با انتخاب آثار به روش گزینش مرحله ای، رپرتوار را از فضای صرفا رقابت زده فاصله داده و هدایت راهبردی را به عنوان حلقه مهم اما مفقوده جشنواره ها جایگزین آن کند. 

مرحله اول:

الف) انتخاب نمایشنامه و ارسال نسخه PDF آن یا خلاصه نمایشنامه و ثبت در بخش ویژه رپرتوار خوزستان جان در درگاه تئاتر خوزستان. 

ب) ثبت چکیده ای از توضیحات شرکت کننده به عنوان کارگردان اثر حداقل در یک صفحه در بخش ویژه رپرتوار خوزستان جان در درگاه تئاتر خوزستان. (توضیحاتی همچون طراحی کارگردانی مد نظر، اهداف اجرایی، نحوه استفاده از عناصر درونی و بیرونی تئاتر و...) 

پ) پر کردن «فرم تقاضای حضور در رپرتوار» توسط کارگردان اثر نمایشی در درگاه تئاتر خوزستان تا تاریخ 31 مردادماه ۱۴۰۰

مرحله دوم:

ارسال 4 حلقه DVD  شامل 30 دقیقه فیلم اثر نمایشی حداکثر تا تاریخ 14 مهرماه 1400 جهت ارزیابی و گزینش توسط هیئت انتخاب رپرتوار به آدرس دبیرخانه رپرتوار. 

مرحله سوم:

ارسال 4 حلقه  DVDفیلم کامل اثر نمایشی حداکثر تا تاریخ 01 آبان ماه 1400 جهت بازبینی نهایی توسط هیئت انتخاب رپرتوار.

تبصره: اثر نمایشی بعد از پذیرش در مرحله سوم طبق جدول رپرتوار تئاتر صحنه ای از 8 تا 14 آبان ماه 1400، حداقل به مدت 5 شب در شهرستان میزبان اجرای عمومی خواهد رفت و اطلاعات اجرای عمومی در درگاه تئاتر خوزستان درج خواهد شد.

 

ضوابط شرکت در رپرتوار تئاتر صحنه ای:

1) به کلیه گروه های متقاضی که از مرحله اول انتخاب متن و فرم ارزیابی و چکیده ای از اهداف کارگردان امتیاز مکفی کسب کرده و «منتخب» شده اند مبلغ 10 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

2) در مرحله گزینش عملی و پس از ارزیابی فیلم 30 دقیقه ای توسط هیات انتخاب به گروه های منتخب مبلغ 10 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

3) در مرحله سوم گزینش عملی نیز هم زمان با اجرای عمومی اثر نمایشی مبلغ 20 میلیون ریال به گروه های منتخب نهایی پرداخت خواهد شد و به این صورت گروه های منتخب در مرحله نهایی که به اجرای عمومی خواهند رسید در مجموع مبلغ 40 میلیون ریال دریافتی خواهند داشت.

4) کلیه گروه های متقاضی با توجه به تعیین هیئت انتخاب توسط دبیرخانه در تمام مراحل ملزم به قبول نظر هیات انتخاب و مشاوره با ایشان در راستای تعالی کیفی و فنی آثار خود خواهند بود و گزارش کار خود را به شکل مدون در تمام مراحل مربوطه به دبیرخانه رپرتوار ارسال کنند.

5) در صورت مشروط شدن برخی آثار به اصلاح پاره ای از موارد فنی در مرحله نهایی، گروه های مورد نظر ملزم به ارسال مجدد فیلم کامل اثر پس از بر طرف کردن موارد مد نظر و ابلاغ شده می‌باشند.

6) تولیدات جدید نمایشی راه یافته به رپرتوار می بایست با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان و انجمن هنرهای نمایشی خوزستان و با نظارت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاتر انجمن هنرهای نمایشی شهرستان های میزبان و دریافت پروانه نمایش از شورای نظارت بر نمایش شهرستان میزبان و طبق جدول اعلام شده از سوی ستاد رپرتوار، حداقل 5 نوبت اجرای عمومی در طی 5 روز در سطح شهر محل تولید اثر انجام دهند و مدارک و مستندات اجرا را در پورتال تئاتر خوزستان بارگذاری نمایند. (مستندات شامل: تأییدیه اجرا، موارد تبلیغی اجرا، لینک خبر اجرا در پورتال تئاتر خوزستان و چند قطعه عکس از اجرا).

7) حداکثر 22 نمایش در مرحله اول رپرتوار پذیرفته شده و 16 نمایش برای مرحله دوم و حداکثر 8 نمایش به مرحله پایانی جهت شرکت در رپرتوار تئاتر صحنه ای استان خوزستان و حمایت از اجرای عمومی راه خواهند یافت.

 

فرآیند ثبت تقاضا:

1) فرآیند ثبت تقاضا از تاریخ 01 لغایت 15 شهریورماه 1400 از طریق بخش ویژه «رپرتوار تئاتر صحنه ای استان خوزستان» در «درگاه تئاتر خوزستان» به نشانی https://khoozestan.theater.ir/  انجام خواهد گرفت و متقاضیان باید فرم درخواست را به طور کامل تکمیل نمایند.

2) متقاضیان ثبت نام می بایست فایل PDF نمایشنامه، خلاصه نمایشنامه، توضیحاتی همچون طراحی کارگردانی مد نظر، اهداف اجرایی، نحوه استفاده از عناصر درونی و بیرونی تئاتر، به همراه مجوز کتبی نویسنده و سایر مدارک درخواستی را تا تاریخ مقرر در بخش ویژه ««رپرتوار تئاتر صحنه ای استان خوزستان» در «درگاه تئاتر خوزستان» بارگذاری نموده و کد رهگیری دریافت کنند.

تبصره: شرکت کنندگان با ثبت تقاضا و ارسال اثر خود، متعهد به پذیرش قوانین و سیاست گذاری های رپرتوار هستند و عدم رعایت این قوانین به ویژه زمان بندی اجراها، موجب حذف آثار خواهد شد.

 

گاه شمار رپرتوار:

1) مهلت ثبت تقاضا و ارسال طرح نمایشی: 15 شهریورماه ۱۴۰۰

2) مهلت ارسال 30 دقیقه از فیلم اثر نمایشی: 14 مهرماه 1400

3) مهلت ارسال فیلم کامل اثر نمایشی: 01 آبان ماه 1400

4) اعلام گروه های راه یافته به رپرتوار جهت اجرای عمومی: 05 آبان ماه 1400

5) زمان برگزاری رپرتوار:  08 تا 14 آبان ماه 1400

 

نشانی دبیرخانه:

خوزستان – اهواز - خیابان فلسطین – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان – طبقه سوم - اداره هنری سینمایی - دبیرخانه رپرتوار تئاتر صحنه ای استان خوزستان - تلفن: 06133364416

ایمیل :  Email: khouz.nama@gmail.com 

نشانی درگاه تئاتر خوزستان: https://khoozestan.theater.ir

 

رپرتوار تئاتر صحنه ای «خوزستانِ جان» به دبیری محمد یاقوت پور آبان ماه 1400 در استان خوزستان برگزار می شود.
مطالب مرتبط

سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر خوزستان برگزیدگان خود را شناخت

سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر خوزستان برگزیدگان خود را شناخت

آیین پایانی سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر استان خوزستان جمعه 3 آذر 1402 برگزار شد و در بخش صحنه‌ای نمایش‌های «اول‌شخص مفرد» به کارگردانی مهدی آشوغ از اندیمشک، نمایش «سایلنت هملت؛ سایلنت» به کارگردانی میلاد هارونی از اهواز و نمایش «رسم‌الخط» به کارگردانی ایوب بختیاری از اهواز؛ ...

|

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان:

برای استفاده از همه ظرفیت‌های نمایشی استان تلاش و پیگیری می‌‌کنیم
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان:

برای استفاده از همه ظرفیت‌های نمایشی استان تلاش و پیگیری می‌‌کنیم

مجید منادی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، در دیدار با هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان، بر لزوم معرفی و شناسایی ظرفیت‌های سخت‌افزاری موجود و پیگیری برای بهره‌برداری نمایشی از آنها تاکید کرد.

|

رییس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان خبر داد

برگزاری سمینار پژوهشی مشترک تئاتر ایران و عراق
رییس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان خبر داد

برگزاری سمینار پژوهشی مشترک تئاتر ایران و عراق

رییس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان از برگزاری سمینار پژوهشی مشترکی با حضور پروفسور کریم عبود و دکتر سیاوش طیب طاهر در این استان خبر داد تا زمینه‌ها و قرابت‌های فرهنگی و هنری دو کشور تشریح شوند.

|

درخواست رئیس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان از مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران

استمرار حمایت برای برگزاری چهار جشنواره ملی تئاتر در خوزستان
درخواست رئیس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان از مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران

استمرار حمایت برای برگزاری چهار جشنواره ملی تئاتر در خوزستان

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان از مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران درخواست کرد از برگزاری چهار رویداد ملی تئاتر در استان خوزستان حمایت کنند.

|

نظرات کاربران