در حال بارگذاری ...
 • در دیدار مدیر خانه عروسک ایران و رئیس شورای راهبردی تئاتر استان خوزستان مطرح شد

  برگزاری کارگاه ساخت عروسک هم زمان با حضور مرضیه برومند در استان خوزستان

  در دیدار مدیر خانه عروسک ایران و رئیس شورای راهبردی تئاتر استان خوزستان، با برگزاری کارگاه ساخت عروسک هم زمان با حضور مرضیه برومند مدیر خانه عروسک ایران در استان خوزستان موافقت شد.

  به گزارش تئاتر خوزستان، حسین ذوالفقاری رئیس شورای راهبردی تئاتر استان خوزستان با مرضیه برومند مدیر خانه عروسک ایران روز دوشنبه 2 اردیبهشت ماه 98 در دفتر خانه عروسک ایران دیدار و گفت و گو کرد.

  در این دیدار که به منظور توسعه تئاتر عروسکی در استان خوزستان انجام گرفت، در خصوص مقدمات برنامه ریزی آموزش تئاتر عروسکی، کارگاه ساخت عروسک، آموزش عروسک گردانی و کارگردانی تئاتر عروسکی در استان خوزستان توافق صورت گرفت.

  در بخش دیگری از این دیدار، در خصوص اجرای گروه های عروسکی کشور در مناطق سیل زده استان خوزستان توافقاتی صورت گرفت که به زودی فراخوان آن منتشر خواهد شد.

  در پایان این دیدار صمیمی، از طرف حسین ذوالفقاری رئیس شورای راهبردی تئاتر خوزستان از مرضیه برومند مدیر خانه عروسک ایران جهت سفر به استان خوزستان و دیدار با هنرمندان استان و همچنین بازدید از مناطق سیل زده خوزستان دعوت به عمل آمد که مرضیه برومند ضمن استقبال از این دعوت، قول داد هر چه زودتر به استان خوزستان سفر کند و همچنین یک گروه نمایش عروسکی از طرف خانه عروسک جهت اجرا در مناطق سیل زده استان خوزستان را به همراه خود به استان خوزستان بیاورد.
  نظرات کاربران