در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
طی حکمی از سوی محمد یاقوت پور رئیس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان؛

کاظم شیاعی به عنوان رئیس دفتر انجمن هنرهای نمایشی شهر الوان منصوب شد
طی حکمی از سوی محمد یاقوت پور رئیس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان؛

کاظم شیاعی به عنوان رئیس دفتر انجمن هنرهای نمایشی شهر الوان منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد یاقوت پور رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان، کاظم شیاعی به عنوان رئیس دفتر انجمن هنرهای نمایشی شهر الوان منصوب شد.